תפריט

תיאום זמני הגעה מול נמענים במסלול

כחלק מתהליך התכנון נוכל לשלוח ללקוחות הודעות תיאום זמני הגעה ומידע על המשימה לביצוע, כולל קבלת תגובות מהנמען.

שליחת הודעות תיאום

לאחר שסידרנו מסלול ויש הערכת זמני הגעה, ניתן לשלוח לנמענים הודעה עם צפי זמני הגעה ובקשה לאישור או תיקון של הפרטים.

המערכת תחשב טווחי שעות אוטמטית על פי צפי זמן ההגעה והגדרות המערכת לטווח זמנים.

מסך משלוחים ומשימות לאיתור ושיבוץ

דפי נחיתה וקבלת תגובה חוזרת מנמענים

ההודעות יוצאות בסמס לנמענים, הנמען מקבל בהודעה קישור לדף נחיתה יחודי למשלוח זה.

בלחיצה על הקישור נפתח דף הנחיתה והנמען יכול להזין הערות ולאשר או לדחות את התאום, בהמשך מתקבלות התגובות ומשוקפות במסלול.

תיאומים במסלול

התגובות לא משפיעות על ביצוע או ביטול המשימה, זה נתון להחלטת המתפעל והנהג, כל התגובות מוצגות גם לנהג במסלול באפליקציה.